B1973 FITNESS
ONLINE BOOKING
Velkommen til B1973 Fitness, BRUG HOVEDET, STYRK HJERTET OG ØG DIN LIVSKVALITET
Velkommen i B1973 Fitness 

Velkommen til B 1973 Fitness, en selvstændig afdeling i samarbejde med Boldklubben af 1973 - Meget mere end fodbold.  

Sidste nyt 4. maj
Vi overvejer, hvorledes og hvornår vi kan starte helt eller delvis op. Vort problem er krav om fast bemanding, samt krav om coronapas. Mvh Jan Mogensen

Udendørs træning med maksimalt 25 personer pr. hold er igang. 
Vi afventer besked om, hvorvidt man må klæde om samlet.

Da vi fortsat er lukket ned indendørs, har vi besluttet, at jeres kontingent stilles i bero fra 7. december 2020 til foreløbigt 7. februar 2021. Reguleringen vil automatisk blive modregnet i jeres kontingentbetaling. 

Din kommende opkrævning bliver således ikke på 600 kr. men på et mindre beløb, da du ikke skal betale for perioden fra 7.12 til 7.2.
Hvis du bliver opkrævet 600 kr., bliver du ved efterfølgende opkrævning modregnet.

Prøvemedlemsskaber, der ikke er udløbet, forlænges med en måned.

Vedr. øvrige medlemsskaber afventer vi DGI’s råd på området, vi vender tilbage, når vi har en afklaring på området.Vi håber at nedlukningen har den ønskede effekt, til gavn for os alle.

Vi takker jer for jeres tålmodighed i det forløbne år og ønsker jer og jeres kære en god jul og et godt nytår.
 
RETNINGSLINJER FOR TRÆNING I B 1973 FITNESS, Corona regler,
Følgende regler for at du kan føle dig tryg: 
• Begrænsninger for, hvor mange der kan træne i de enkelte lokaler
  fremgår på adgangsdøren og angivet på vægge. 18 i motionsrummet og 10 i  holdrummet 
• Ekstra håndsprit tilgængelig ved indgangsdør og i centret 
• Udstyr, der er vanskeligt at rengøre, vil ikke være tilgængeligt for træning (måtter, bolde mv.) Tag derfor din egen måtte med 
• Afspærring af udstyr for at opretholde den nødvendige afstand 
• Omklædningsfaciliteterne kan benyttes, men vi opfordrer til at klæde om 
  hjemmefra. Rengøring på toiletter/omklædning sker lige som tidligere en gang dagligt 
• Medbring indendørs træningssko, drikkedunk og håndklæde. 

 Holdbeggænsninger:

  Maks. 10 pr. hold, gælder både ud og inde.

 Mundbind fra på torsdag, 29.10. indendørs:
 
 Alle skal bruge mundbind. Mundbind må tages af, når man laver øvelser på en makine eller laver øvelser på hold.

Føler du dig syg, utilpas eller sløj, skal du blive hjemme 
Er du udsat, eller befinder du dig i en risikogruppe, så bør du kontakte egen læge for vejledning i forhold til opstart af træning. 

 

Retningslinjer i centret: 
• Afsprit dine hænder når du går ind i centret 
• Hold en meters afstand til alle, dog to meter til dem der træner
• Hvis det maksimale antal aktive for det respektive lokale er nået, skal du vente med at gå ind  
• Desinficer det benyttede udstyr før og efter brug. Der står en afspritter ved hver maskine/redskab 
• Hold afstand og vis hensyn 
• Host og nys i dit ærme eller albue, ikke i dine hænder
• Vi har aftalt ekstraordinær rengøring af centeret således, at maskiner 
  afvaskes / af sprittes hver dag. Endvidere foretages der ekstra udluftning  dagligt.   
• Massagestolen må ikke benyttes. 
Vi henstiller til, at alle er opmærksomme på overholdelse af reglerne, da overtrædelser kan medføre lukning af centret. 

 

Jeres sikkerhed ligger os stærkt på sinde

Derfor kan vi ikke acceptere, hvis vi har medlemmer, der lader hånt om andres sikkerhed. Brud på reglerne kan således udløse advarsel, karantæne og i yderste tilfælde bortvisning. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at spørge en af vores instruktører. Alternativt kan du kontakte bestyrelsen.  

Er du usikker ved at starte op nu? 

Så kan du vælge at stille dit medlemskab i bero til den 31. august 2020. I så fald skriv venligst til vores kasserer.

 

AFLYST og udskudt grundet smittesituation.

Geneneralforsamling tirsdag den 13.10.2020 kl. 18.00 i fælleslokalet.


Ingen fællesspisning i år.

Dagsorden 

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3) Forelæggelse af revideret regnskab.

 4) Forelæggelse af kontingent og bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 

5) Behandling af indkomne forslag. 

6) Valg af formand (i lige år), Jan Mogensen, på valg, modtager genvalg. 

7) Valg af kasserer (i ulige år), Leni Kristensen, ikke på valg.
8) Valg af sekretær (i ulige år), Charlotte Valery, ikke på valg. 

9) Valg af 2 til 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg Bo Mondrup, Kim Nobel, Bente Schmidt og Eva Hopp, alle modtager genvalg.
10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
11) Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg Kaj Zeuthen og Mona Anker Kirsten.  

12) Eventuelt. 

Det reviderede regnskab og evt. forslag til behandling ophænges i klubben senest 1 uge før generalforsamlingen.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Mvh bestyrelsen

 Fællestræning med Charlotte

Kom - hvis du vil træne sammen med andre, have nye indput eller bare lidt selskab.

Vi laver styrketræning, prøver nye øvelser, træner sammen fra kl. 14 – 16 på tirsdage og torsdage.


Mulighed for nye øvelser eller nyt program
Book en tid under Holdoversigt - Medlemsvejledning - hvis du har lyst til at få nogle nye øvelser eller et nyt program, så du får mere ud af din træning. Hvis du ikke kan finde en tid, der passer dig er du velkommen til at ringe til Charlotte eller Leni. Find telefonnumrene under instruktører til venstre.

HUSK
- træn IKKE med sko, der benyttes udenfor. Skift til indendørssko, når du ER kommet indenfor
- tør maskinerne af efter brug
-
opdater din email- og postadresse, hvis du får ny

Har du spørgsmål?
Så er du velkommen til at ringe til Leni 20 66 69 75 eller Jan på 20 32 52 01.
 
Vi glæder os til at se dig i klubben.

B1973 Fitness  -  Elverhøjen 64  - 2730 Herlev. CVR-nr.: 3961 4871

Persondata 
I forbindelse med implementering af persondataforordningen oplyser vi hermed om, hvilke oplysninger vi registrerer, og hvordan vi håndterer dine persondata.
De personoplysninger som B1973 Fitness registrerer er: dit navn, din adresse, din email-adresse, dit telefonnummer, din fødselsdato og dit køn samt loginoplysninger.

Formål med registreringen?
Vi registrerer dine personoplysninger for at kunne administrere dig som medlem, så vi kan gennemføre dine tilmeldinger til forskellige hold og/eller aktiviteter og for at kunne fremsende opkrævninger og oplysninger vedrørende dit medlemskab og tilmeldinger.

Sletning af personlige data
Hvis du ønsker at få slettet de informationer, vi har registreret om dig, kan du sende en mail til leni.k.kristensen@gmail.com og bede om at få dem slettet.  

Hvis du er medlem eller har været medlem, opbevarer vi lovpligtige data, som f.eks. fakturaer i systemet i 5 år, hvorefter du har mulighed for at få dem slettet.


Ansvarlig for opbevaring
Jan Mogensen, formand.Online HjælpLuk
ENTRY NOT FOUND
Udviklet af  Globus Data ApS    |   Cookie politik B1973 Herlev | Elverhøjen 64 | 4453 1973 | CVR: 13484295